Site Kalyan Mumbai Weekly Line Result

Kalyan Mumbai Weekly Fix Open To Close Line Zone

Kalyan Matka This Week Line
Week Kalyan Line
Mon | 2 | 4 | 6 | 8 |
Tus | 2 | 5 | 7 | 9 |
Wed | 4 | 5 | 6 | 9 |
Thu | 3 | 6 | 7 | 9 |
Fri | 1 | 2 | 7 | 9 |
Sat | 3 | 4 | 8 | 0 |

( 08 June से 13 June 2020 )
Milan Night & Main Ratan This Week Line
Week Mumbai Line
Mon | 2 | 5 | 6 | 8 |
Tus | 1 | 3 | 5 | 0 |
Wed | 2 | 3 | 6 | 0 |
Thu | 3 | 6 | 8 | 9 |
Fri | 3 | 4 | 6 | 5 |

( 08 June से 13 June 2020 )